Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Lekantti Oy (3108056-8)Eteläesplanadi 2,00130 Helsinki Yhteyshenkilö

Niko Puranen

0400864825
lekantti@lekantti.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin on rekisteröity asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • laskutustiedot
 • tilinumero ja pankkiyhteys

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tehtävien tulokset
 • markkinointikielto
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tunnistetiedot

 • IP-osoitteet
 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen lekantti@lekantti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti peräisin rekisteröidyltä itseltään.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • järjestelmä havainnoi tietoja

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin
  kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja 2 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee
  poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan
  linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle,
huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla
henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Rekisterin suojaus

 • Rekisterin käyttäjillä on
  salassapitovelvollisuus
 • Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja
  salasanan
 • Verkkosivustolla on suojattu yhteys (SSL)
 • Tietokoneiden kovalevyt on salattu

12. Evästeet

 • Sivulla käytetään evästeitä. Sivustolle on
  asennettu Google Analytics-käyttäjäseuranta. Evästeiden käytön voi estää
  selaimen asetuksista.
Valikko